Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodni dan žensk 2021: Priložnost, da se s svetovnim delovanjem zagotovi pravično, dostopno in varnejše pravosodje za ženske

Danes, na mednarodni dan žensk, se je 41 nadzornih organov z vsega sveta prvič povezalo z Združenjem za preprečevanje mučenja, da bi vlade pozvali k trajnemu ukrepanju za zaščito žensk v zaporih.

Več kot 75 državnih in lokalnih neodvisnih nadzornih organov po vsem svetu, ustanovljenih v skladu z Opcijskim protokolom h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju (MOPPM), ki so znani tudi kot državni in lokalni preventivni mehanizmi, si prizadeva za ohranjanje dostojanstva in pravičnega obravnavanja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

Redno obiskujemo vse kraje odvzema prostosti. Opravljamo zasebne razgovore s pridržanimi osebami, njihovimi družinskimi člani in osebjem. Dokumentiramo, kako zaporniško okolje vpliva na pripornice in obsojenke. Pripravljamo poročila za organe, v katerih sta poudarjena diskriminacija in nasilje zaradi spola, ki ju ženske doživljajo v zaporu, zlasti tiste, ki so zaradi rase, narodnosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izražanja ter invalidnosti v ranljivejšem položaju. Razvijamo praktična priporočila za usmerjanje sprememb zakonodaje, politike, postopkov in prakse. Vse to počnemo na podlagi trajnega in konstruktivnega dialoga z vsemi udeleženci v kazenskopravnem sistemu.

Spremljanje položaja in potreb žensk je pomemben del naše dejavnosti. Izjemno pomembno je zlasti med pandemijo COVID-19.

Pandemija je z novimi izzivi za osebje in izpostavljanjem pridržanih oseb povečanemu tveganju dodatno obremenila zapore po vsem svetu. Poročali smo – in še naprej poročamo – o vplivu sprejetih omejitev za zajezitev virusa na ženske. Veliko jih je ostalo osamljenih, čustveno prizadetih in brez materialne podpore zaradi začasne ukinitve družinskih obiskov in omejitve dnevnih dejavnosti. Prizadeti so bili tudi otroci, ki niso mogli obiskati svojih mater. Na podlagi spremljanja smo trdno zagovarjali izvajanje programov predčasnega odpusta in nadomestnih ukrepov za pridržanje žensk.

Pri spremljanju ter podpiranju naših ugotovitev in priporočil se ravnamo po Pravilih Združenih narodov o obravnavanju zapornic in ukrepih zoper storilke kaznivih dejanj, ki ne vključujejo zaporne kazni (Bangkoška pravila), sprejetih pred desetimi leti. Opiramo se tudi na druge dopolnilne standarde, kot so pravila Nelsona Mandele in načela iz Yogyakarte. V zvezi s krepitvijo zaščite žensk v zaporih in spodbujanjem nadomestnih možnosti za pridržanje žensk, ki ne vključujejo zaporne kazni, so med pandemijo COVID-19 zlasti pomembna Bangkoška pravila.

Priznavamo pozitivne ukrepe, ki so jih države po vsem svetu sprejele za zaščito pravic žensk v zaporih. Toda potrebno je odločnejše in trajno ukrepanje, zlasti med pandemijo COVID-19. Zato skupaj pozivamo vse države, naj obnovijo svojo zavezo za ohranjanje dostojanstva, zdravja, varnosti in zaščite vseh žensk v zaporih ter vzpostavijo nadomestne možnosti za pridržanje žensk v stiku z zakonom. Bangkoška pravila ter priporočila državnih in lokalnih preventivnih mehanizmov državam zagotavljajo trdno podlago za vzpostavitev pravičnega, dostopnega in varnejšega pravosodja za ženske.

 

Podpisani:

 1.  Združenje za preprečevanje mučenja (APT)
 2. Odbor avstrijskega varuha človekovih pravic kot državni preventivni mehanizem
 3. Spominska komisija – Lokalni mehanizem za preprečevanje mučenja v provinci Buenos Aires/Argentina
 4. Deželna komisija za preprečevanje mučenja v mestu Mendoza/Argentina
 5. Komisija za preprečevanje mučenja / Čile
 6. Državni komite za preprečevanje mučenja v Argentini / CNPT-AR
 7. Nacionalna komisija za človekove pravice (CNDH) / Togo
 8. Varuh človekovih pravic v Armeniji kot državni preventivni mehanizem
 9. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
 10. Nacionalni organ za preprečevanje mučenja (INPT) / Republika Tunizija
 11. Državni mehanizem za preprečevanje in boj proti mučenju v mestu Rio de Janeiro/Brazilija
 12. Državni mehanizem za preprečevanje in boj proti mučenju v mestu Pernambuco/Brazilija
 13. Lokalni mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih ravnanj ali oblik kaznovanja samostojnega mesta Buenos Aires/Argentina
 14. Državni mehanizem za preprečevanje in boj proti mučenju – MNPCT / Brazilija
 15. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih ravnanj ali oblik kaznovanja – Varuh človekovih pravic / Ekvador
 16. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja (MNPT) / Kostarika
 17. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja MNP-CONAPREV / Honduras
 18. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja – Varuh človekovih pravic / Peru
 19. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja / Paragvaj
 20. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja (INDDHH – MNP) / Urugvaj
 21. Državna komisija za državne mehanizme človekovih pravic za preprečevanje mučenja / Mehika
 22. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja, krutih, nečloveških ali ponižujočih ravnanj ali oblik kaznovanja (MNPT) / Panama
 23. Varuh človekovih pravic Velikega vojvodstva Luksemburg
 24. Državni center Kirgiške republike za preprečevanje mučenja in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
 25. Državna komisija za preprečevanje mučenja (NCPT) / Švica
 26. Državni garant za pravice oseb, ki jim je odvzeta prostost / Italija
 27. Državni mehanizem za preprečevanje mučenja (NCPT) / Poljska
 28. Državni preventivni mehanizem – Komisar za temeljne pravice / Madžarska
 29. Državni preventivni mehanizem – Institut varuha človekovih pravic / Hrvaška
 30. Državni preventivni mehanizem – Varuh državljanov / Srbija
 31. Državni preventivni mehanizem – Varuh človekovih pravic in svoboščin / Črna gora
 32. Državni preventivni mehanizem – Romunski varuh človekovih pravic
 33. Državni preventivni mehanizem (Urad varuha človekovih pravic) – Portugalska
 34. Državni preventivni mehanizem Republike Južne Afrike (SA NPM)
 35. Državni preventivni mehanizem Republike Moldavije (Urad zastopnika ljudstva)
 36. Komisija za človekove pravice Nove Zelandije  kot osrednji državni preventivni mehanizem
 37. Državni urad za preprečevanje mučenja, krutih, nečloveških ali ponižujočih ravnanj ali oblik kaznovanja / Gvatemala
 38. Varuh človekovih pravic Republike Severne Makedonije – državni preventivni mehanizem
 39. Javni zagovornik v Gruziji kot državni preventivni mehanizem
 40. Državni preventivni mehanizem Združenega kraljestva
 41. Ukrajinski parlamentarni komisar za človekove pravice
 42. Varuh človekovih pravic zvezne države ViktorijeAvstralija

 

 

 

 

Natisni: