Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v Domu upokojencev Vrhnika

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Nives Jakomin Škrlj, sta 19. 11. 2019 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Vrhnika. Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanima oddelkoma.

Ob tem sta ugotovila, da je bilo nekaj priporočil sicer že uresničenih, vrsta priporočil (npr. popolno delovanje klicnega sistema) pa na uresničenje še čaka. Na posamezna nerealzirana priporočila in nekaj novih priporočil sta opozorila že ob samem obisku, vključena pa bodo tudi v poročilo o obisku.

 

 

Natisni: