Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM zadovoljen z uresničitvijo priporočil v Trubarjevem domu upokojencev

Člana Državnega preventivni mehanizma (DPM), svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta 13. 11. 2019 opravila nenapovedan kontrolni obisk Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu.

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanim oddelkom. Ob tem sta ugotovila, da v domu poteka prenova. Oddelek za osebe z demenco so preselili v nove prostore v pritličju, ki so zanje neprimerno bolj primerni, predvsem omogočajo tudi neposreden izhod na zunanje površine.

DPM z zadovoljstvom ugotovlja, da so bila posamezna priporočila že realizirana. Na neuresničena in nekaj novih priporočil je bilo vodstvo opozorjeno že ob samem obisku, nanje pa bo DPM opozoril tudi v poročilu o obisku.

Natisni: