Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: Pismenost kot temelj uveljavljanja človekovih pravic

Tudi Varuh človekovih pravic se letos pridružuje vseslovenski kampanji Nacionalni mesec skupnega branja 2019, ki bo potekal od mednarodnega dneva pismenosti, 8. septembra, do sklepa tedna otroka, 13. oktobra. Na ta način se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji »Evropa bere« (EUReads), ki povezuje bralne dejavnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.

Pravica do izobrazbe je ena izmed temeljnih človekovih pravic, branje pa je njena osnova. To pravico, še posebej na področju pravic otrok, opredeljujejo številni dokumenti, med njimi Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic in drugi akti, v Sloveniji pa pravico otrok do izobrazbe in šolanja opredeljuje ustava. Države podpisnice KOP, med katerimi je tudi Slovenija, si prizadevajo, da bi pripomogle k izkoreninjanju neznanja in nepismenosti po vsem svetu in olajšale dostop do znanstvenih in tehničnih spoznanj in sodobnih učnih metod. Priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja in sprejemajo ukrepe, da bi bila ta pravica dosežena na podlagi enakih možnosti za vse.

 


Po opredelitvi Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (USESCO) je pismenost »sposobnost pisati in brati, z razumevanjem kratkih stavkov v posameznikovem vsakdanjem življenju.« Kot ugotavljajo, je danes na svetu skoraj 4 milijarde pismenih ljudi, torej nekaj več kot polovica vsega svetovnega prebivalstva. Prav pismenost je po mnenju varuha človekovih pravic Petra Svetine ključna za razvijanje posameznikovih potencialov, za njegovo uspešno sodelovanje v družbi in je ena ključnih dejavnikov pri uveljavljanju človekovih pravic. Pismeni ljudje imajo na trgu dela večjo veljavo in priložnosti za zaposlitev ter se lažje se izučijo kot nepismeni, kar med drugim znižuje tudi tveganja za revščino, pa tudi za diskriminacijo. Na tem področju predstavljajo izziv sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki vse bolj spreminjajo naše aktivnosti in posegajo v številna področja našega življenja, s čimer se spreminjajo tudi oblike pismenosti. Tudi zato je pomembna krepitev funkcionalne pismenosti, torej znanja in spretnosti za ravnanje z informacijami, ki jih vsebujejo različne vrste besedil.

V želji, da bi ohranjali visoko raven pismenosti naše družbe in s tem tudi krepili možnosti posameznikov in skupin za uveljavljanje njihovih pravic, vas skladno z enim od ciljev pobude »Evropa bere« vabimo, da se nam pridružite pri 15 minutah (glasnega) branja na dan in v vašem kraju obiščete katerega od več kot 200 dogodkov.

Podrobneje na: https://nmsb.pismen.si.  

Natisni: