Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM naletel na novo obliko varovanja nemirne stanovalke

Člana slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, ter zunanji izvedenec predstavnik DPM Srbije Marko Anojčić so 24. 10. 2018 opravili kontrolni obisk Doma starejših občanov (DSO) Ljutomer.

Preverili so spoštovanje priporočil, podanih ob obisku leta 2017. Ugotovili so, da je DSO Ljutomer večino priporočil že uresničil, nekatera pa na izvedbo še čakajo. Med temi tudi priporočilo, naj bodo pregledi stanovalcev z demenco v bivalni enoti v Stročji vasi s strani psihiatra pogostejši kot zgolj na tri mesece.

Na enem izmed oddelkov v Ljutomeru so ugotovili tudi obliko varovanja nemirne stanovalke pred padcem iz postelje, ki je drugje še niso zasledili. Čeprav je videno varovanje s posebno vrsto oblačila sicer morebiti učinkovito, se jim je postavilo vprašanje, ali bi ga bilo zaradi omejevanja starostnika morebiti treba opredeliti kot posebni varovalni ukrep in tako ravnati skladno z 31. a členom Zakona o pacientovih pravicah. Ugotovitve DPM bodo vsekakor vsebovane v poročilu o obisku.

Natisni: