Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dobre prakse ravnanja z osebami s težavami v duševnem zdravju DPM-jem Zahodnega Balkana


Svetovalka Varuha Lili Jazbec se je 12. 10. 2018 v Prištini udeležila regionalne konference državnih preventivnih mehanizmov proti mučenju (DPM) Zahodnega Balkana, ki jo je to združenje pripravilo v sodelovanju z institucijo varuha človekovih pravic na Kosovu. Namen konference je bil ozaveščanje o pomenu preprečevanja slabega ravnanja z osebami z duševnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju v kontekstu odvzema prostosti oziroma omejitev svobode zaradi duševne prikrajšanosti.

Konferenca z naslovom Težave v duševnem zdravju, odvzem prostosti in človekovo dostojanstvo (Mental Disability, Deprivation of Liberty and Human Dignity) je združila več kot 80 udeležencev, predstavnikov NPM, institucij varuhov človekovih pravic in organizacij civilne družbe iz Kosova, Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije, Hrvaške in Slovenije.

Regionalni DPM so predstavili razmere o ravnanju z osebami z motnjami v duševnem razvoju s poudarkom na izzivih in poudarkih dobrih praks v ustanovah v svoji državi.

Svetovalka Varuha in članica slovenskega DPM Lili Jazbec je prestavila primere dobrih praks o ravnanju z osebami, ki imajo motnje v duševnem razvoju oziroma težave v duševnem zdravju.

Mednarodna strokovnjaka Evropskega odbora za preprečevanje mučenja (CPT) pa sta predstavila mednarodne standarde za preprečevanje slabega ravnanja z osebami z duševnimi motnjami v sistemu kazenskega pravosodja in psihiatričnih ustanov ter podala pregled ugotovitev CPT.

Predstavniki psihiatričnih bolnišnic, ustanov za socialno varstvo, policije, sodišča, tožilstva, zavoda za prestajanje kazni in socialnovarstvenih ustanov pa so bili pozvani, da predstavijo svoja stališča in ključne izzive, s katerimi se srečujejo pri namestitvi in ​​zdravljenju oseb z duševnimi motnjami, ki jim je bila odvzeta prostost.

Konferenca je bila sklenjena z vrsto priporočil za krepitev sodelovanja med državnimi preventivnimi mehanizmi, mednarodnimi nadzornimi organi, civilno družbo in pristojnimi organi za boljše varstvo pravic oseb z duševnimi motnjami in duševnimi motnjami, ki jim je bila odvzeta prostost.

Natisni: