Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Izkušnje slovenskega DPM izčrpno kolegom iz Armenije


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je od 1. 10. do 4. 10. 2018 na študijski obisk sprejel predstavnike Državnega preventivnega mehanizma (DPM) iz Armenije, kjer so tako kot v Sloveniji naloge in pooblastila DPM zaupane ombudsmanu.

Delegacija je prišla v Slovenijo z namenom podrobneje se seznaniti z delom DPM, ki ga v skladu z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami izvaja Varuh, poleg tega pa tudi z delovanjem drugih državnih organov, ko gre za obravnavo oseb, ki jim je odvzeta prostost.

Predstavniki Varuha so gostom prestavili svoje delo in aktivnosti, zlasti pa pravni okvir delovanja DPM in način opravljanja nalog in pooblastil DPM. Tako so jih podrobneje seznanili s potekom obiska DPM na policijski postaji, v zaporu in socialnovarstvenem zavodu in psihiatrični bolnišnici. Zaporski sistem, izvajanje policijskih pridržanj ter obravnavo oseb v psihiatričnih bolnišnicah oziroma v socialnovarstvenih zavodih in sodelovanje z Varuhom na tem področju so tujim gostom predstavili tudi posamezni predstavniki naših ministrstev oziroma drugih organov.  

Predstavniki DPM Armenije so lahko delo slovenskih kolegov spoznali tudi v praksi, saj so se 3. 10. 2018 pridružili rednemu obisku v Psihiatrični bolnišnici Begunje in obisku v oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor v Murski Soboti. Zadnji dan obiska pa sta sodelovanje pri izvajanju nalog in pooblastil DPM gostom predstavili še dve nevladni organizaciji, in sicer Pravni-informacijski center nevladnih organizacij - PIC ter Mirovni inštitut.

Varuh pričakuje, da bodo vse posredovane informacije predstavnikom Armenije v pomoč pri njihovem nadaljnjem delu, hkrati pa je pri izmenjavi izkušenj tudi sam pridobili koristne informacije, za katere verjame, da lahko pripomorejo še k učinkovitejšemu izvajanju mandata DPM.

****************************************************************************

Člani delegacije so bili Gohar Simonyan, koordinatorka DPM in vodja oddelka za preprečevanje mučenja in grdega ravnanja, Laura Gasparyan, glavna specialistka, zdravnica DPM, Harut Aklunts, namestnik vodje oddelka za varovanja pravic v kazenskih postopkih in mestih odvzema prostosti enote za varovanje človekovih pravic v kazenskem pravosodju in oboroženih silah ter Liana Hovakimyan, pravna svetovalka v oddelku za mednarodno sodelovanje.

Natisni: