Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM ugotovil precejšnje pomanjkljivosti pri spoštovanju določb ZDZdr pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič, predstavnik nevladne organizacije Karitas Cveto Uršič in predstavnik DPM Republike Srbije Marko Anojčić kot tuji izvedenec, so 19. 9. 2018 opravili kontrolni obisk Doma za starejše Bor, Črni Vrh nad Idrijo.

Preverili so spoštovanje priporočil, podanih v poročilu o rednem obisku leta 2013, in bili zadovoljni, saj so bila posamezna priporočila že upoštevana in uresničena. Seznanili so se tudi s precejšnjimi pomanjkljivostmi pri spoštovanju določb Zakona o duševnem zdravju pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov. Z ugotovitvami so ob zaključku obiska seznanili vodstvo enote, vsebovane pa bodo tudi v poročilu o obisku.

Natisni: