Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Praksa slovenskega DPM znova ocenjena kot odlična

Svetovalca pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) Robert Gačnik, spec., in mag. Jure Markič sta se od 28. do 30. 11. 2016 v Zagrebu udeležila konference Mreže jugovzhodnih državnih preventivnih mehanizmov (DPM), na kateri so med drugim razpravljali o spremljanju uresničevanja priporočil DPM-jev ob kontrolnih obiskih, implementaciji Standardnih minimalnih pravil Združenih narodov za ravnanje z zaporniki (t. i. Pravilih Nelsona Mandele) in vlogi DPM-jev pri zaščiti beguncev in migrantov.
 
Omenjene teme so obravnavali v treh skupinah. Pri kontrolnih obiskih jih je zanimalo, kako obiskane institucije uresničujejo dana priporočila. Strinjali so se, da morajo biti ta jasna in nedvoumna in tako tudi uresničljiva. Pri njihovem uresničevanju igra pomembno vlogo stalni dialog z organi, ki so nadzorovani instituciji nadrejeni. Dotaknili so se tudi vloge in pomena usposabljanja zaposlenih v obiskanih institucijah s strani predstavnikov DPM odgovornih za posamezno področje. V primeru, da do uresničitve priporočil ne pride dalj časa, je po mnenju članov mreže smiselno stopnjevati pritisk tudi s pomočjo medijev.

V skupini, kjer so govorili o implementaciji standardnih minimalnih pravil Združenih narodov za ravnanje z zaporniki (t. i. Pravilih Nelsona Mandele), so se strinjali, da je nujno vse državljane, predvsem pa uslužbence v sistemu izvrševanja kazenskih sankcij seznaniti, da so bila pravila Nelsona Mandele spremenjena. Ob tem so se dotaknili načinov in oblik promocije. Praksa slovenskega DPM-ja je bila izpostavljena kot pozitivna, saj so pravila prevedena in vključena v letno poročilo DPM-ja. To se pošlje obiskanim institucijam (npr. tudi zavodom za prestajanje kazni zapora) in nadrejenim obiskanim institucijam (kot je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in po potrebi tudi Ministrstvu za pravosodje).

Sklenili so, da je določbe iz pravil Nelsona Mandele nujno treba vključiti tudi v zakonodajo na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Tudi pri tem je bila praksa Slovenije predstavljena v pozitivni luči, saj Varuh tudi v vlogi DPM ob sprejemanju in spreminjanju zakonodaje na področju izvrševanja kazenskih sankcij od zakonodajalca prejme v pregled predloge zakonov oziroma predloge sprememb zakonov, na katere da svoje pripombe. Tako se lahko v pripombah vključi tudi določbe iz pravil Nelsona Mandele.

Udeleženci tretje delavnice so ugotavljali, da so imeli DPM-ji v času begunske/migrantske krize pomembno vlogo, pridobili so veliko znanja in izkušenj. Takojšnji obisk mest, kjer so bili begunci in migranti kakorkoli (predvsem začasno) nameščeni, je bil ocenjen kot dobra praksa. Strinjali so se tudi, da bi bilo treba v primeru ponovnega vala beguncev oziroma migrantov izdelati standarde tako za namestitev kot tudi za izvajanje obiskov. Ker te možnosti ni mogoče izključiti, bi bilo že sedaj treba misliti tudi na zagotavljanje prevajalcev. Nujno pa bi bilo treba takoj prepoznati vlogo DPM-jev pri t. i. monitoringu prisilnih odstranitev tujcev, ki se bodo po umiritvi razmer zagotovo začele izvajati.

Natisni: