Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na Dnevih duševnega zdravja o izboljšavah na področju


Namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalci pri Varuhu mag. Jure Markič, Lili Jazbec in Nataša Bratož so se 8. in 9. septembra 2016 v Portorožu udeležili  Dnevov duševnega zdravja, dogodka, ki je nastal na pobudo Varuh človekovih pravic RS (Varuh) kot nasledka lanskega uspešnega Posveta o izvajanju Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Tokratno srečanje je bilo namenjeno osvetlitvi težav in iskanju rešitev pri neprostovoljni namestitvi oseb z duševno motnjo v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov (SVZ) , o čemer je Varuh spregovoril tudi na novinarski konferenci v Lukavcih.

Dneve, ki so potekali v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, je tudi letos odlično organiziral Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje. Namestnik varuhinje Ivan Šelih je uvodoma predstavil prizadevanja Varuha na tem področju.

Prvi dan srečanja je bil sicer namenjen predstavitvi pogledov posameznih akterjev, ki sodelujejo pri izvajanju postopkov neprostovoljne namestitve oseb v SVZ.  Drugi dan pa je bilo delo v več skupinah namenjeno iskanju učinkovitih rešitev na praktični in sistemski ravni s ciljem spodbuditi udeležence različnih strokovnih služb k medsebojnemu sodelovanju in povezovanju, da bi bili postopki nameščanja oseb, kakor tudi premestitve, tekli ne le uporabnikom in njihovih svojcem prijazneje in učinkoviteje.

Srečanje se je zaključilo s številnimi zaključki. Med njimi velja poudariti potrebo po tesnejšem povezovanju služb na področju izvajanja ZDZdr, potrebo po ciljno usmerjenih usposabljanj o ZDZdr (tudi odvetnikov) oziroma specializaciji, izboljšanju sistema preverjanja prostih kapacitet v varovanih oddelkih in siceršnji razbremenitvi teh oddelkov, saj bi morala biti takšna namestitev zadnja možnost.

Ti in vsi ostali zaključki srečanja in več kot pričakovana udeležba vseh deležnikov na tem področju so tako znova potrdila potrebo po vsakoletni organiziranji tovrstnega srečanja. Zato Varuh seveda pričakuje, da se bo s takšnimi srečanji nadaljevalo tudi v prihodnje. Vse pristojne pa obenem spodbuja, da koristnim predlogom kako do izboljšanju stanja na tem področju prisluhnejo in jih tudi uresničijo.


 

Natisni: