Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizem (DPM)

Člani državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije, namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure...

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič, predstavnik nevladne organizacije Karitas Cveto Uršič in...


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v petek, 24. 8. 2018, v Celju v prostorih Doma ob Savinji udeležila...

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije PIC Adriana...

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta 7....

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za...

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure...

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalke ter svetovalci...


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se 6. in 7. 2018 v Ankaranu udeležila 19. Dnevov varstvoslovja, osrednje...


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se 29. in 30. 5. 2018 v Podrogrici v Črni Gori udeležila sestanka mreže...