Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sporočila za javnost

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti v četrtek, 8. 11. 2018, predstavil glavne...

Več

Člana slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo...

Več


Svetovalka Varuha Lili Jazbec se je 12. 10. 2018 v Prištini udeležila regionalne konference državnih preventivnih mehanizmov proti mučenju (DPM)...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je od 1. 10. do 4. 10. 2018 na študijski obisk sprejel predstavnike Državnega preventivnega mehanizma (DPM) iz...

Več

Svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 28. 9. 2018 na 10. mednarodni konferenci o demenci ASK 2018 predstavila ugotovitve tematskih...

Več

Člani državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije, namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure...

Več

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič, predstavnik nevladne organizacije Karitas Cveto Uršič in...

Več


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v petek, 24. 8. 2018, v Celju v prostorih Doma ob Savinji udeležila...

Več

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije PIC Adriana...

Več

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta 7....

Več