Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni pozivi k sodelovanju

V postopku prijav na javni razpis za izbor nevladnih in humanitarnih organizacij za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil DPMse je...

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...