Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kdaj po pomoč k Varuhu?

Če opaziš, da se tebi ali komu drugemu kršijo pravice na primer v šoli, pri zdravniku ali v različnih javnih institucijah, se lahko obrneš na strokovnjake pri Varuhu človekovih pravic.

Če ne veš natančno katere pravice vse imaš, se lahko z njimi seznaniš s klikom na to povezavo.

Pri varuhu lahko otrokom med drugim pomagamo:

  • če jih diskriminirajo (neenako obravnavajo) zaradi njihove osebne lastnosti ali pripadnosti določeni družbeni skupini (npr. zaradi njihovega spola, premoženjskega stanja njihove družine, ker so tujci, Romi ali pripadniki druge manjšine),če ne živijo z obema staršema in jih kdo ovira pri stiku z enim od staršev,
  • če jim zavezanec ne plačuje preživnine ali jim pristojni organ ne izplačuje otroškega dodatka ali druge pomoči, do katere so upravičeni,
  • če imajo vprašanja v zvezi z rejništvom, skrbništvom ali v zvezi z nastanitvijo v zavodu,
  • če nimajo dostopa do zdravniškega pregleda in zdravljenja, ko to potrebujejo,
  • če jih zanima kaj v zvezi s pravicami otrok s posebnimi potrebami,
  • če je kdo v šoli, družini ali kje drugje nasilen do njih ali so izvedeli, da nasilje trpi nekdo drug,
  • če so doživeli nasilje s strani vrstnikov in se šola ali druga odgovorna institucija na to ni ustrezno odzvala,če se jim zdi, da katerakoli odrasla oseba z njimi ravna slabo,
  • in v mnogih drugih primerih, ko so kršene njihove pravice.

Če meniš, da so tebi ali komu drugemu kršene pravice, je Varuh človekovih pravic pravi naslov zate. Na nas pa se lahko obrneš tudi, če si v stiski in preprosto ne veš, kdo ti lahko pomaga.