Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kabinet varuha

Nina Omerza, univ. dipl. politologinja, vodja Kabineta (p. p.)
Telefon: 01 475 00 50, 051 370 201
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi
Telefon: 01 475 00 35, 041 845 811
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka, predstavnica Varuha za strateško komuniciranje
Telefon: 01 475 00 68, 041 950 349
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si

Barbara Eržen, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Varuha za mednarodne odnose
Telefon: 01 475 06, 030 719 877
E-pošta: barbara.erzen(at)varuh-rs.si

Nataša Mazovec, magistrica strateškega komuniciranja, višja svetovalka
Telefon: 01 475 63, 031 648 670
E-pošta: natasa.mazovec(at)varuh-rs.si