Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kabinet varuha

Nina Omerza, univ. dipl. politologinja, vodja kabineta (p. p.)
Telefon: 01 475 00 50
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka, diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka, predstavnica Varuha za strateško komuniciranje
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si

Barbara Eržen, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Varuha za mednarodne odnose
E-pošta: barbara.erzen(at)varuh-rs.si

Nataša Mazovec, magistrica strateškega komuniciranja, strokovna sodelavka v kabinetu
E-pošta: natasa.mazovec(at)varuh-rs.si