Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Stališče, da ugovor zoper delo skrbnika ne sodi med odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristih osebe pod skrbništvom, po mnenju Varuha...

Več