Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okrogle mize

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ob dnevu človekovih pravic 10. 12. 2010 na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravil na posvet in...

Kako smo od jare kače prišli do filmov

Letošnje praznovanje pravic je nadaljevanje prizadevanj za strpno družbo in izhaja iz lanskega leta, ko smo...

V luči opozarjanja na naraščajoče oblike nestrpnosti in diskriminacije, ki smo jim v zadnjih letih priča v Sloveniji, je Varuh pozimi leta 2004 s...

Poleg reševanja konkretnih pobud je naloga Varuha človekovih pravic tudi zmanjševanje potencialnih kršitev z ozaveščanjem, izobraževanjem in ...