Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je bil častni pokrovitelj projekta z naslovom Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče...