Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varna raba interneta - SAFE.SI

Varuh se je v letu 2005 vključil v projekt varne rabe interneta - SAFE-SI, katerega glavni namen je zagotavljanje varne rabe interneta za otroke in mladostnike, zvišati stopnjo osveščenosti znotraj ciljnih skupin staršev in učiteljev ter omogočiti celostno obravnavo in iskanje načinov za zagotavljanje varnosti na internetu. Izzivanje nestrpnosti in pozivanje k sovražnosti na svetovnem spletu je problematično z vidika človekovih pravic in tako predstavlja tudi enega izmed problemov pri zagotavljanju varnosti znotraj kibernetskega prostora. Tako kot internet predstavlja nov prostor za politično participacijo, aktivno državljanstvo in za razvoj demokracije nasploh, na drugi strani ponuja prostor za širjenje tradicionalnih oblik socialne izključljivosti, nestrpnosti in diskriminacije. Internet kot posebno tehnološko in komunikacijsko orodje zahteva močno vključenost vrste deležnikov (tako na nacionalni kot mednarodni ravni), ki lahko vplivajo na omejevanje sovražnega govora in drugih nedopustnih posegov v človekove pravice na internetu. Zato se varuh tudi aktivno vključuje v ta projekt in na to problematiko opozarja širšo javnost in oblast, predvsem z namenom dati jasen signal, da je širjenje sovražnega govora tudi znotraj kibernetskega prostora družbeno nesprejemljivo in da se je potrebno nanj odzivati.

 

Več o dogodkih projekta si lahko preberete na :

 

Natisni: