Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Brezdomci

Povzetek:

Varuha so organizacije, ki delajo na področju brezdomcev, seznanile s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Varuh je na podlagi prejetih...

Več