Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Primeri skupine prebivalcev

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v ...

Več

V skladu z načelom dobrega upravljanja je prav, da se organ za napake, za odpravo katerih ni predpisanih posebnih pravnih sredstev, prizadetemu vsaj...

Več

V preteklem letu smo obravnavali pobudo, ki se je nanašala na problematiko onesnaženosti Blejskega jezera. Iz uradnih podatkov Agencije Republike...

Več

Pobudnica nas je opozorila na svoj težak materialni položaj. V lasti ima nepremičnino, ki je ocenjena na 70.000 evrov. Nepremičnina je povsem...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel pobudo z očitkom, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ne sklepa pogodb o...

Več

Varuh je v času epidemije Covid-19 posebno pozornost namenjal tudi širšim družbenim vprašanjem, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in...

Več

Na Varuha se s pobudami pogosto obračajo osebe, ki jim je skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) omejena osebna svoboda in so na podlagi sodnih...

Več

Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo zaradi dolgotrajnosti prednostne nepravdne zadeve zaradi postavitve pod skrbništvo, ki se je na Okrajnem...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se obrnila zakonita zastopnica upravičenca do osebne asistence, ki se je pritožil zoper odločbo o dodeljeni...

Več

Varuha je več pobudnikov seznanilo, da po upokojitvi ali odhodu izbranega zdravnika, zaradi prezasedenosti in pomanjkanja zdravnikov družinske...

Več