Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravni postopki


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je v letu 2008 pridobil Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki nas je seznanil, da je gradbeni inšpektor izdal...Pobudnik, mlajši moški, je v elektronskem pismu Varuhu človekovih pravic RS navajal, da se je zaradi družinskih okoliščin moral odseliti od doma. Bil...


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi težav pri vpisu rojstva njene hčerke, rojene v Indoneziji, v matični register....

Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pobudnik seznanil, da do predvidenih sprememb 29. člena Zakona o motornih...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) problematiko 5. odstavka 29. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV) obravnava že od leta 2011. Takrat se je na nas...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je tako na konkretni ravni kot tudi sistemski obravnaval primere, ko gospodarska družba nima soglasja za...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud posameznikov, ki so iz različnih razlogov ostali brez stalnega prebivališča, a ga tudi niso...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v zvezi z domnevno navedbo prijavitelja v inšpekcijskem zapisniku obrnila pobudnica. Na Območnem uradu...