Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Davki

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izrazil svojo nezadovoljstvo nad davčno izvršbo, saj kot je poudaril, z domnevnimi...

 

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je tržaški davčni urad želel preveriti vplačane davke v Sloveniji ter ji je dal...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s problematiko neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,...

, ustvaril/-a VČP

Letos spomladi se je Varuh seznanil s problemom več prejemnikov subvencij za samozaposlitev (samostojni podjetniki), ki so konec aprila prejeli...

, ustvaril/-a VČP

Vprašanja in pobude o tem, kaj pomeni, da se posebna olajšava za otroke ločenih staršev upošteva v sorazmerju z njihovim prispevkom, so bila pogosta....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je leta 1999 naročila izdelavo pohištva po meri in mizarju plačala predplačilo. Naročilo ni bilo izvedeno. Obrnila se je na tržni...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je 27. 9. 2008 pritožil zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007. Zaradi neupošte­vanja olajšave za vzdrževano hčer je moral...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik prejema pokojnino, ki skupaj z varstvenim dodatkom znaša 387,82 EUR (znesek pokojnine je manjši od zajamčene minimalne plače – zato gre za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudničin sin je invalid, paraplegik, s priznano 100-odstotno telesno okvaro. Zaposlen je s krajšim delovnim časom in prejema nadomestilo za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS seznanil, da Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper (DURS) kljub...