Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izrazil svojo nezadovoljstvo nad davčno izvršbo, saj kot je poudaril, z domnevnimi...

Več

 

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je tržaški davčni urad želel preveriti vplačane davke v Sloveniji ter ji je dal...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) problematiko 5. odstavka 29. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV) obravnava že od leta 2011. Takrat se je na nas...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je tako na konkretni ravni kot tudi sistemski obravnaval primere, ko gospodarska družba nima soglasja za...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica iz Ajdovščine. Seznanila nas je, da že 34 let živi v stanovanju, ki je bilo last Občine...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud posameznikov, ki so iz različnih razlogov ostali brez stalnega prebivališča, a ga tudi niso...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s sporno kategorizacijo javne poti po njegovem dvorišču.

Varuh je Občino Straža...

Več

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik opozoril na problematiko vročanja priporočene pošte in pošiljk s strani državnih organov brezdomcem....

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s problematiko neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v zvezi z domnevno navedbo prijavitelja v inšpekcijskem zapisniku obrnila pobudnica. Na Območnem uradu...

Več