Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je zaradi razočaranja, ki ga je doživela v zvezi z davčno obravnavo prejetega dohodka za enomesečno delo, ki ga...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je v letu 2008 pridobil Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki nas je seznanil, da je gradbeni inšpektor izdal...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala neenako obravnavo. Zaključila je srednješolsko izobraževanje na Evropski šoli v Bruslju. Prijavila...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z domnevnimi nezakonitostmi pri spreminjanju prostorskega akta...

VečVaruh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval problematiko priznanja posebne davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, točneje...

VečPobudnik, mlajši moški, je v elektronskem pismu Varuhu človekovih pravic RS navajal, da se je zaradi družinskih okoliščin moral odseliti od doma. Bil...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi težav pri vpisu rojstva njene hčerke, rojene v Indoneziji, v matični register....

Več

Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pobudnik seznanil, da do predvidenih sprememb 29. člena Zakona o motornih...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki...

Več