Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Varuh je prejel več pobud, ki so se nanašale na zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na...

Več

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) obrnila s prošnjo za pridobitev odgovora na njeno ponovno vprašanje, ki ga je...

Več

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker ji davčni organ ni priznal vračila davka za prodajo nepremičnine, ki nikoli ni...

Več

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problematiko "odjave začasnega prebivališča tujcem voznikom in napotenim delavcem". Pobudnica nas je obvestila,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat...

Več

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice....

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je želela skleniti zakonsko zvezo s partnerjem,...

Več

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh), ker ji davčni organ ne prizna vračila davka za prodajo nepremičnine, ki...

Več

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je na MDDSZ v oktobru 2016 naslovil zahtevo po izdaji potrdila o tem, da je MDDSZ v...

Več

Na Varuha sta se obrnila pobudnika, ki že več kot dvajset let čakata na razrešitev postopka glede denacionaliziranega premoženja - gozda, s katerim...

Več