Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Šolstvo, šport, kultura

Varuh je prejel pismo ravnateljice (v nadaljevanju: pobudnica) osnovne šole, ki je zatrjevala kršitev pravice do pridobitve zlatega priznanja na...

Varuh je obravnaval pobudo učiteljice praktičnega pouka v srednji strokovni šoli. Učiteljica je spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja...

Varuh je ponovno prejel več opozoril v zvezi z ravnanjem športnih klubov ob prestopih mladoletnih športnikov v drug športni klub. Gre za plačilo...

Varuh je prejel nepodpisano pismo staršev otrok iz Dornberka in Prvačine, v katerem opozarjajo, da so otroci ogroženi zaradi dotrajanosti telovadnice,...

Učiteljica v srednji šoli je prosila Varuha za odgovor na vprašanje, če ima polnoletni dijak pravico, da si v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa...

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju...

Varuhu je pisal učenec osmega razreda osnovne šole. Napisal je, da je občutljiv za krivice, ki se tudi v šoli večkrat dogajajo. Navajal je, da pozna...

Varuh je prejel prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Predstavnik staršev v svetu Centra za usposabljanje,...


Varuh je obravnaval pobudo dijakinje zaradi zavrženja prijave za vpis na želeno fakulteto. Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nepodpisano pobudo študentov višje strokovne šole, v kateri so se študenti pritožili zoper profesorja, ki...