Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjske zadeve

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil z odločbo Centra za socialno delo (CSD) s katero je bilo...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik. Navajal je težave pri uveljavljanju pravice do subvencionirane tržne najemnine. Občina...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in navajal neodziv Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada (SSRS) na...

Pobudnik živi z ženo, nepokretnima hčerkama in sinovo družino v zasebnem najemnem stanovanju v izmeri 50 m2 v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe...


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisal pobudnik, invalid brez obeh nog. Pri svojem gibanju je vezan izključno na uporabo vozička. Skupaj z...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je isti pobudnik obrnil že večkrat zaradi slabega stanja večstanovanjskega objekta, v katerem prebiva....


Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z nepravilno vgradnjo dimne tuljave njegovega »spodnjega« soseda v...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je zaradi hude stanovanjske stiske obrnila pobudnica in nas seznanila, da kljub temu, da ima sicer stalno...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z reševanjem lastnih bivalnih in socialnih težav, saj med drugim zaradi šibkega...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi težav v zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe. Pobudnik je med drugim očital...