Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Revščina

Povzetek:

Pobudnica je pisala Varuhu, ker ji center za socialno delo ni v celoti odobril izredne denarne pomoči. V odločbi centra je pisalo, da zato, ker...

Več
Povzetek:

Varuha so organizacije, ki delajo na področju brezdomcev, seznanile s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Varuh je na podlagi prejetih...

Več
Povzetek:

Zakonodaja, ki ne upošteva vseh možnih okoliščin in dejanskih razlogov, ki posamezniku onemogočajo lastno preživljanje, in ne omogoča dostopa do...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica po tem, ko je že deset mesecev čakala na odločitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...