Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Socialne storitve

Povzetek:

Če bi posamezni izvajalec osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) s svojimi internimi akti nalagal dodatne obveznosti za pridobitev,...

Več
Povzetek:

Tudi, kadar naloge skrbnika opravlja center za socialno delo, je potrebno spremljati njegovo delo.

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je občina doplačevala socialno varstveno storitev pomoč družini na domu in svojo...

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) je Varuha v decembru 2011 seznanil z zapletom glede zdravljenja varovanke Doma Nine Pokorn Grmovje...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je bila družinska pomočnica svoji invalidni hčerki. Navedla je, da bo morala kmalu...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki ji je zaradi neplačevanja najemnine grozila deložacija iz stanovanja Javnega...