Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kazenski postopki

 

V poročilu za leto 2012 (str. 115 - 118) smo že izpostavili vprašanje učinkovitega pravnega sredstva oškodovanca v primeru nestrinjanja z...

Pobudnik je Varuha človekovih pravic (Varuh) seznanil, da je na Okrožnem sodišču v Ljubljani (sodišče) že 26. 6. 2012 vložil prošnjo za dodelitev...

Eden izmed centrov za socialno delo je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da na Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št IK 44755/2010 teče...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, domnevni oškodovanec, je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z vsebino kazenske ovadbe, ki naj bi jo vložil zoper okrožnega...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaprosil za pomoč pri pospešitvi kazenskega postopka. Navajal je, da ga je sodišče prve stopnje že...

, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Celju je z odločbo (opr. št. Bpp 1112/2008) z dne 11. 12. 2008 zavrnilo prošnjo pobudnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da je bil priveden na glavno obravnavo v zadevi okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu (opr. št. K 338/2007), čeprav v vabilu na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel dopis (poziv) Okrožnega sodišča v Kopru z dne 15. 9. 2008, opr. št. IKZ 160/2008, da se zglasi v Zavodu za prestajanje kazni zapora...