Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Civilni postopki in razmerja

, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik (sicer odvetnik) navedel, da je bila 31. 12. 2008 na okrožno sodišče v Mariboru vložena tožba...

Pobudnik je izpostavil dolgotrajnost postopka za odvzem poslovne sposobnosti njegovemu očetu na okrajnem sodišču v Ljubljani (pod opr. št. N...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti reševanja pravdne zadeve zaradi nedopustnosti izvršbe na okrožnem...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo več pobud, naj pomagamo gospodu Jošku Jorasu, ki se je odločil z gladovno stavko zahtevati prost dostop do svojega doma na levem bregu...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 23. 4. 2008 zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh). V pobudi za začetek postopka je navedel, da po odločitvi...

, ustvaril/-a VČP

Obravnavali smo pobudo pooblaščenca dveh strank v pravdnem postopku, ki sta bili na prestajanju kazni zapora. Pobudnik ju je kot odvetnik zastopal v...