Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS se je aktivno vključil v reševanje primera Vaskrsić, v katerem se je v izvršilnem postopku izterjeval relativno nizek...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik posredoval sklep Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 3. 5. 2011, številka III Kt...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika sta v letu 2004 policijo seznanila s sumom storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe njune hčerke, ki je oseba z motnjo v duševnem razvoju....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, domnevni oškodovanec, je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z vsebino kazenske ovadbe, ki naj bi jo vložil zoper okrožnega...

Več
, ustvaril/-a VČP


Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti nepravdnega postopka zaradi odvzema roditeljske pravice, ki se je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrožnemu državnemu tožilstvu smo v decembru 2009 poslali kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, z naslovom »Do sreče ga...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obvestila, da se je v maju 2010 s prijavo zaradi nezadovoljstva z delom odvetnika, ki jo je zastopal...

Več
, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil, da je na svoj naslov prejel sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je vseboval...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS  (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve opr. št. P 108/2006 na Okrožnem sodišču v Murski...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je seznanila z "dogovorom o določitvi tarife za opravilo odvetniških storitev", ki ga je sklenila z odvetnikom. Iz dogovora je bilo...

Več