Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Pobudnik je Varuha človekovih pravic (Varuh) seznanil, da je na Okrožnem sodišču v Ljubljani (sodišče) že 26. 6. 2012 vložil prošnjo za dodelitev...

Več

Eden izmed centrov za socialno delo je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da na Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št IK 44755/2010 teče...

Več

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. N 342/2011 začelo po uradni dolžnosti postopek za odvzem poslovne sposobnosti zoper pobudnika....

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pooblaščenka prosilca za dodelitev brezplačne pravne pomoč (BPP) iz Republike Kosovo v postopku...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ob reševanju pobud naletel tudi na težave, s katerimi so se srečevali centri za socialno delo (CSD) in sodišča...

Več


Pobudnik se je pritožil, da njegova ovadba zoper znane osebe, ki so ga oropale in preteple, na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Mariboru naj ne bi...

Več


Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da so ji bila v postopku izvršbe zarubljena sredstva iz naslova otroških dodatkov, ki so...

Več


Pobudnika so prizadele navedbe odvetnika nasprotne stranke v nepravdnem postopku. Ta je v pripravljalni vlogi med drugim zapisal: "Sprememba...

Več


Pobudnik je v pismu Varuhu izpostavil dolgotrajnost sodnih postopkov na Okrajnem sodišču v Mariboru. Zapuščinski postopek v zadevi Okrajnega sodišča v...

Več

Pobudnik je imel na sprednjem vetrobranskem steklu svojega avtomobila nalepljenih več nalepk, zato je vinjeto za leto 2009, kakor tudi za leto 2010...

Več