Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaprosil za pomoč pri pospešitvi kazenskega postopka. Navajal je, da ga je sodišče prve stopnje že...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je odvetniku očital nevestno delo in nas prosil za pomoč. Glavna obravnava v zadevi pobudnika je bila končana 3. 10. 2007 in pobudnik je bil...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je menila, da si je odvetnik zadržal del sredstev, ki jih je bila dolžna poravnati nasprotna stranka za stroške zastopanja, ki mu jih je kot...

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Celju je z odločbo (opr. št. Bpp 1112/2008) z dne 11. 12. 2008 zavrnilo prošnjo pobudnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je po pošti prejel plačilni nalog, izdan na podlagi 57.a člena Zakona o prekrških (ZP-1), brez dokazov o prekršku in je izrečeno globo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je menila, da je prekrškovni organ postaja prometne policije Ljubljana ravnal napačno, ko je njeno prošnjo »za poplačilo kazni z delom v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaprosila za posredovanje zaradi nepravilnosti v ravnanju prekrškovnega organa. Dne 1. 6. 2005 je na...

Več

Pobudnik se je Varuhu človekovih pravic RS pritožil, da je bil kot priča v postopku o prekršku na zaslišanje neutemeljeno priveden.

S poizvedbami na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je opozoril na sklep postaje prometne policije (PPP) Murska Sobota, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za sodno varstvo z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da je bil priveden na glavno obravnavo v zadevi okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu (opr. št. K 338/2007), čeprav v vabilu na...

Več