Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti izvršilne zadeve zaradi omogočanja stikov z otrokom, ki se je na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker sta mu bila v izvršilnem postopku na okrajnem sodišču v Ljubljani (opr. št. Ig...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 16. 1. 2008 zoper sklep o izvršbi okrajnega sodišča v Brežicah (opr. št. In 186/2007 z dne 21. 12. 2007) vložil ugovor, vendar o njem...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnosti izvršilnega postopka na okrajnem sodišču v Ljubljani (opr. št. In...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti izvršilne zadeve (opr. št. In 2003/0012 – pristop k spisu In...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je opozorila, da tudi po poteku zakonitega roka za izdajo sodbe ni prejela sodbe okro­žnega sodišča v Kopru (v zadevi pod opr. št. P...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil z vročilnico, izdano v postopku za odobritev brezplačne pravne pomoči na okrožnem sodišču v Ljubljani (opr. št. Bpp...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je zaprosila za naše posredovanje zaradi dolgoletnega zapuščinskega postopka, ki se na okrajnem sodišču v Trebnjem vodi pod opr. št. D...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic (Varuh) zaprosil za ponovno posredovanje v socialnem sporu (opr. št. Ps 1600/2008) na delovnem in socialnem...

, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik (sicer odvetnik) navedel, da je bila 31. 12. 2008 na okrožno sodišče v Mariboru vložena tožba...