Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je opozoril na sklep postaje prometne policije (PPP) Murska Sobota, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za sodno varstvo z...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da je bil priveden na glavno obravnavo v zadevi okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu (opr. št. K 338/2007), čeprav v vabilu na...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka za dovolitev nujne poti na okrajnem sodišču na...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnica obrnila zaradi dolgotrajnosti reševanja izvršilne zadeve (opr. št. In 21/1997) na okrajnem...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v letu 2009 znova obrnil pobudnik zaradi ponovnega zastoja v izvršilnem postopku na okrajnem sodišču v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil z dokumenti, ki so kazali na dolgotrajno odločanje o ugovoru zoper začasno odredbo na okrajnem sodišču v Piranu (opr. št. P...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil odvetnik in v imenu svoje stranke prosil za posredovanje pri dolžniku – eni od slovenskih osnovnih...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi neizpolnitve obveznosti, ki je za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske...

, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnica navedla, da je v izvršilnem postopku zoper sklep (opr. št. I 3798/1999 z dne 24. 8. 2006), s...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je seznanila, da je 2. 2. 2006 vložila ugovor zoper sklep okrajnega sodišča v Domžalah (opr. št. I 2000/00148 z dne 13. 1. 2006), s...