Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice otrok

Pobudnik je navajal, da naj bi zaradi nasilja žene (psihično in fizično nasilje, povezano s tem, da je pobudnikova žena želela z otrokom, proti...

Več
Kršitelj: Centri za socialno delo
Kršitev: 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 56. člen Ustave RS - Pravice otrok
Priporočilo: Ocenili smo, da bi se lahko določena sporna stališča enega CSD pojavila tudi pri delu drugih. Zato smo MDDSZEM in socialni inšpekciji priporočili naj zagotovita izvajanje strokovnega dela ob spoštovanju ČP tudi v vseh drugih primerljivih primerih.

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala,...

Več


Skrbnica in rejnica mladoletnega otroka, ki je bil odvzet staršem, nas je obvestila, da Center za socialno delo skuša vzpostavljati telefonske stike...

Več


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...

Več


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Več

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...

Več


Pobudnica nas je obvestila, da je bil v zapuščinskem postopku po hčerinem pokojnem očetu sklenjen dedni dogovor h kateremu center za socialno delo ni...

Več

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček...

Več

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (inšpektorat) je Varuhu odstopil v reševanje pobudo dijakov in staršev srednje poklicne in tehniške šole, ki so...

Več