Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev osebne svobode

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo in je bil na podlagi sklepa sodišča...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...

, ustvaril/-a VČP

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo (OPsih UKC), je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril, da so na okrožnem sodišču...

, ustvaril/-a VČP

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v obrazložitvi sklepa opr. št. Pr 1/2009 z dne 25. 8. 2009 navedlo, da je bila odločitev o namestitvi osebe v tej...

, ustvaril/-a VČP

Obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni se je pritožil, ker mu je bil odvzet osebni...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik na prestajanju kazni zapora se je pritožil, da je paznik Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor zoper njega uporabil fizično silo,...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik na prestajanju kazni zapora v zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper, Oddelek Nova Gorica, se je pritožil, da mu po nastopu kazni...

, ustvaril/-a VČP

Pripornika, ki sta bila v postopku za uporabo varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu na podlagi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnika, pripornika, je med preiskavo lahko obiskoval mladoletni obiskovalec, vnuk njegove za­konske partnerke. Po vložitvi obtožnice v kazenskem...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se že več let kontinuirano zdravi v psihiatrični ambulanti. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je spraševala, ali je lahko...