Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Zakon o ohranjanju narave (ZON) vključuje tudi določila o vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju. Med obravnavo...

Več

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) namenja posebno pozornost področju sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel več dopisov s strani posameznikov, civilnih iniciativ in...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji....

Več


Varuh je konec leta 2015 na lastno pobudo pričel z obravnavo problematike nadzora, prodaje in ocenjevanja tveganj kemikalij pri nelegalni proizvodnji...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi neodzivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) na njene dopise. Varuh je na...

Več

 

Pobudničin primer glede nepravilno izvedenega odvoda dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) so se zaradi več let trajajočih postopkov gradbene inšpekcije obrnili nezadovoljni prijavitelji. V enem izmed...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Več