Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Energetika

Povzetek:

Varuh je v primeru pobudnice, pri kateri je obstajala nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) zaradi nepravilno izvedenega odvoda dimnih...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Občina je samovoljno posegla v zemljišče pobudnice. Varuh jo je opozoril, da je to storila protipravno, saj je predmetna dela izvršila v škodo...

Več
Kršitelj: Občina Radovljica