Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Gospodarske javne službe

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več posameznikov in skupin, ki izražajo nasprotovanje privatizaciji vode, ki naj bi jo omogočali...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki naj bi imel težave v zvezi z »družinskim grobom«.

Varuh že več let, tudi v letnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), saj naj se Mestna občina Maribor ne bi odzivala na njene pisne vloge v zvezi s...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je v zvezi z neizvajanjem nadzora nad mirujočim prometom na odseku Liparjeve ceste v Mengšu, ki naj bi ga izvajal Medobčinski inšpektorat...

Več
, ustvaril/-a VČP

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že...

Več
, ustvaril/-a VČP

Občina Radovljica naj bi zaradi naknadnih zahtev soglasodajalca in izvajalca del Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nam je v vednost posredovala vlogo, naslovljeno na kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Kranj ZVKDS),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naj se kljub posredovanju in zagotovilom uslužbenca več kot pol leta ne bi odzvalo na vlogo pobudnice v zvezi z...

Več