Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno razmerje


Varuhu človekovih pravic RS je naslovil pobudo bivši uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije. Pobudniku je pogodba o zaposlitvi v...

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je približno tri leta zaposlen v družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, katere vsebina se je nanašala na določilo četrte točke 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuhu) sta naslovila pobudo zakonca, državljana BIH, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Navajala sta, da je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nam je posredoval pritožbo, naslovljeno na delodajalca, večjo trgovsko hišo. Navedel je, da je že nekaj dni po nastopu dela prodajalca k...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pritožila zoper delodajalca (družbo z omejeno odgovornostjo). Navedla je, da ji je na nepravilen način poskušal vročiti odpoved...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navajal, da mu je delovno razmerje prenehalo 19. 2. 2009. Delodajalec mu ni izplačal plače za januar, niti mu ni nameraval izplačati...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je v pobudi navedel, da mu je delodajalec (družba z omejeno odgovornostjo) izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker naj bi v času...

, ustvaril/-a VČP

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije nas je seznanil s težavami 23 delavcev podjetja Nizke rudarske gradnje, d. d., Maribor. Navedli so,...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, proizvodna delavka v invalidski delavnici, je opisovala šikaniranje, ki ga je doživljala na delovnem mestu. Direktor jo je šikaniral zaradi...