Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je bil s strani delodajalca napoten na delo v Nemčijo. Pogodbo o zaposlitvi je imel sklenjeno...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je očital IRSOP nedosledno izvajanje svojih dolžnosti na področju...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je Varuhu sporočila, da ji delodajalec ne prizna pravice do...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo v zvezi z izbrisom iz evidence brezposelnih...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je na podlagi medijskih objav o kršenju pravic iz delovnega razmerja delavcem...

Več

Kljub obljubam ministrice po starem – Izbris iz evidence brezposelnih oseb za čas starševskega dopusta in otežena vključitev v programe aktivne...

Več

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper...

Več


Na Varuha se je dne 14.3.2017 obrnila pobudnica in nas seznanila s primerom svoje hčerke, študentke, ki je v mesecu maju 2016 prejela odločbo centra...

Več