Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Enake možnosti glede na raso, narodnost, etnično pripadnost

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik za pojasnilo glede neenakega odstotka za odmero...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...

Več