Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Enake možnosti


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da je cena najema grobnega prostora za pripadnike muslimanske vere v...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala diskriminatornost razpisnih pogojev za bivanje in ustvarjanje v...

Več

Varuh obravnava pobudo osebe, ki mora za mesečno vozovnico svojega sina, ki biva v Mengšu, šola pa se v manj kot 5 kilometrov oddaljenih Domžalah,...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo samostojne podjetnice, ki zgolj zaradi pravnega statusa, v okviru katerega je opravljala svojo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na pobudo romske svetnice si je Varuh marca 2011 ogledal bivalne razmere v romskem naselju v eni od dolenjskih občin. Ob tem je ugotovil, da so...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na nas se je obrnil pobudnik, ki mu je bilo v postopku denacionalizacije skupaj z drugimi dediči v last vrnjeno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji...

Več
, ustvaril/-a VČP

V Letnem poročilu za leto 2008 smo na strani 38 predstavili primer »Nedopustna uporaba očitkov o kaznivih dejanjih«. Pobudnik je kandidiral za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Eno od društev romske skupnosti nas je seznanilo s postopki ob javnem pozivu Ministrstva za kulturo (MK) za izbor financiranja kulturnih projektov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Urad za narodnosti (UN) je pripravil mednarodni Seminar o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v RS (okvirna...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na svojo pobudo začel postopek preverjanja okoliščin dostopnosti storitev Slovenskih železnic (SŽ) za gibalno...

Več