Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodni dnevi

Pandemija koronavirusne bolezni je družbe po svetu prisilila v spremembe, v središče pa še bolj postavila zavedanje o pomembnosti...

Decembra 2017 je Generalna skupščina razglasila 16. maj za mednarodni dan sobivanja v miru s ciljem okrepiti prizadevanja za mir po svetu, še posebej...

Ob mednarodnem dnevu družin je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič sprejel varuha človekovih pravic. »Menim, da je v...

Ob današnjem mednarodnem dnevu družin varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je družina osnovna celica družbe, za večino prebivalk in...

Na današnji mednarodni dan medicinskih sester, 200 let od rojstva utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege Florence Nightingale, ki je vpeljala...

Ob prvem maju v mednarodnem prostoru praznujemo dosežke delavstva v boju za njihove pravice in poudarjamo pomen dela za dostojanstvo vsakega ...

Ne le v Sloveniji, v celotni Evropi, se soočamo s spremembami starostne strukture prebivalstva. Vse več je starejših, postajamo dolgoživa družba,...

V zadnjih mesecih, ko se soočamo z epidemijo koronavirusa in z njenimi številnimi negativnimi posledicami, iz mnogih delov sveta poročajo tudi o...

Ob 8. aprilu, mednarodnem dnevu Romov, pri Varuhu človekovih pravic opozarjamo na ovire, s katerimi se mnogi Romi soočajo pri uresničevanju svojih...

Zdravje je naša največja vrednota in ena izmed temeljnih človekovih pravic. Pri Varuhu človekovih pravic se tudi v tem času, ko nas je nova...