Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predavanja

, ustvaril/-a VČP

Realnost človeških stisk v pobudah varuhu človekovih pravic

Kot sem že zapisala v predstavitveni misli, se varuh človekovih pravic pri svojem delu zelo...

, ustvaril/-a VČP


Pripravil: Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic

Varstvo osebnih podatkov je bilo v Republiki Sloveniji postavljen na raven ustavno...

, ustvaril/-a VČP


Poročilo varuha človekovih pravic na področju socialnega varstva
(prispevek mag. Bojane Cvahte, svetovalke varuha)

Varstvo človekovih pravic je tema,...

Mag. Martina Jenkole, svetovalka varuha

Naj pričnem kar s pojasnilom.

Dogaja se, da se ob predstavljanju problematike, ki jo varuh človekovih pravic...

, ustvaril/-a VČP


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije se poleg reševanja konkretnih pobud ukvarja tudi s promocijo in izobraževanjem za človekove pravice....

, ustvaril/-a VČP


POVZETEK

Otroci in mladostniki se v krogu kaznivih dejanj z elementi nasiljaznajdejo kot žrtve ali kot storilci. Prvim bi morala država...

, ustvaril/-a VČP


Avtor: Aleš Butala, namestnik varuha človekovih pravic

Ljubljana, oktober 2002

Zanimanje za vprašanja pravic bolnikov se stalno povečuje. Vsepopolnejše...

, ustvaril/-a VČP


Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje pravice, ki naj bi jihotroci uživali, ter obveznosti, ki jih mora država v ta namenizpolnjevati....

, ustvaril/-a VČP


V Sloveniji poznan model multidisciplinarne obravnave in strokovnega tima pri obravnavi spolno zlorabljenih otrok ne more odgovoriti na kompleksne...

, ustvaril/-a VČP
V 19. členu Konvencije o otrokovih pravicah so se države podpisnice zavezale, da bodo sprejele vse potrebne ukrepe, da bi »otroke zavarovali pred...