Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Voda

Varuh človekovih pravic RS budno spremlja dogajanja v zvezi s privatizacijo vode in različnimi ukrepi, povezanimi z dostopom do vode.

Varuh znova...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že nekaj časa spremlja in obravnava problematiko voda, in sicer dostopa do pitne vode, prekinitev oskrbe z vodo,...

Varuh se je odzval na novinarsko vprašanje, povezano z romskim naseljem Šmihel. Tamkajšnji Rom samohranilec Sandi Brezar je končno le dobil...

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ob svetovnem dnevu voda opozarja, da je dostop do vode človekova pravica. To je potrdila Generalna...